نتایج جستجو برای «fading»

تعداد کلیک: 1400
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1053367-ber-curve-for-bpsk-in-rayleigh-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053367
تعداد کلیک: 535
عنوان انگلیسی: Power of Rayliegh Fading
لینک: http://codesara.ir/content/m1109578-power-of-rayliegh-fading
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1109578
تعداد کلیک: 1117
عنوان انگلیسی: QPSK over Rayleigh fading Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1690049-qpsk-over-rayleigh-fading-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1690049
تعداد کلیک: 2372
عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curves
لینک: http://codesara.ir/content/m1172502-communication-systems-reference-curves
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1172502
تعداد کلیک: 868
عنوان انگلیسی: LMS Adaptation Training Equalizer
لینک: http://codesara.ir/content/m1777388-lms-adaptation-training-equalizer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1777388

منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی