رابطی برای تجهیزات خارجی از متلب

عنوان انگلیسی: Interfacing to External Devices from MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۳کلید واژه ها:applicationautomationdaqDAQ Carddata acquisitionexampleImage AcquisitionInstrument Controlmeasurementsignal processingابزار دقیقاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیریاندازه Read More →

imsl2c

عنوان انگلیسی: imsl2cزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۳کلید واژه ها:and parameters needed by imsl2c.m to create function prototypes and correct calling conventions for routines Read More →

rexmex

عنوان انگلیسی: rexmexزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۸کلید واژه ها:external code interfacing external interface gcc compiler mex rsxport toolsexternal interfaceExternal Interface in MATLABInterface in Read More →

محاسبه گر پرداخت

عنوان انگلیسی: Payment Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۰کلید واژه ها:external code interfacingexternal interfaceExternal Interface in MATLABfinancefinancialFinancial EngineeringFinancial ToolboxInterface in MATLABjavaloan paymentswingاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی Read More →

یافتن اولین مورد

عنوان انگلیسی: findfirstزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۹کلید واژه ها:external code interfacingexternal interfaceExternal Interface in MATLABfindfindingfirstInterface in MATLABmexnonzeroاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در متلبپیاده Read More →