روتین کامپایلر NVCC cuda

عنوان انگلیسی: NVCC cuda compiler wraperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۹کلید واژه ها:compilercudacuda kernelexamplegatherGrid computingkernelMIMDnvidia gpuParallel ComputingptxSIMDtoolkitپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته Read More →

شبیه ساز Flickermeter

عنوان انگلیسی: Flickermeter Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryElectrical EngineeringElectronic EngineeringelectronicsemcmeasurementpowersimulationSystems theoryاتوماسیونادوات نیمه هادیالکترونیکسیستم های کنترلفیزیک الکترونیککاربرد متلب در الکترونیکمدارهای Read More →

نمونه برنامه جاوا تحت وب

عنوان انگلیسی: Java Web Example Guide End To End Chapterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۱۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivebiotechdata exportdemodistributedfinanceFinancial Engineeringguiimage processingmathematicsmodelingتحلیل مالیتحلیل Read More →

اسیلوسکوپ های LeCroy — نمونه متلب

عنوان انگلیسی: LeCroy Oscilloscopes — MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۱۶کلید واژه ها:applicationautomationInstrument Controllecroymatlab exampleoscilloscopeoscilloscopesابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی Read More →

راهنمای مثال برنامه نویسی مبتنی وب ؟

عنوان انگلیسی: DotNet Web Example Guide End To End Chapterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۹۶کلید واژه ها:data exportdemofinanceFinancial Engineeringguimathematicsoptimizationتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

حل مسأله فروشنده دوره گرد باز با پایان ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Traveling Salesman Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۶۷کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmutationNP-Complete Problemsopen variationoptimizationTraveling Read More →

حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه و باز با نقطه پایانی ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب

عنوان انگلیسی: Fixed Endpoints Open Multiple Traveling Salesmen Problem using Genetic Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۲۹کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsCrossoverfixed endpointsgenetic algorithmGraph algorithmsmultiple traveling Read More →