نتایج جستجو برای «event»

تعداد کلیک: 465
عنوان انگلیسی: Event Builder
لینک: http://codesara.ir/content/m1760773-event-builder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1760773

مدل سازی، شبیه سازی و انیمیشن سه بعدی از یک خط تولید (مونتاژ) ساده