دانلود رایگان پایان نامه:ارزیابی مقاومت خاک با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک و رگرسیون تطبیقی اسپلاین چند متغیره

عنوان انگلیسی: Thesis:”EVALUATION OF LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY OF SOIL USING GENETIC PROGRAMMING AND MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE”تعداد کلیک: ۳۱۴۶کلید واژه ها:NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGYROURKELAThesisایان نامه کارشناسی Read More →

Transfer Capability Evaluation Considering Economic Issues

عنوان انگلیسی: Transfer Capability Evaluation Considering Economic Issuesتعداد کلیک: ۷۰۲کلید واژه ها:Optimal Power Flow (OPF)Social WelfareTransfer CapabilityTransfer Capability Evaluation Considering Economic IssuesTransfer Capability Evaluation Considering Read More →