معادلات حرکت در فضای حالت

عنوان انگلیسی: Equations of Motion in State Spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designequation of motionsimulationstate spacesymbolicسیستم های پروازیکاربرد Read More →

متلب در دینامیک

عنوان انگلیسی: MATLAB in Dynamicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdynamicsmatlab in dynamicsodeplotresolveحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

سلول‌های بدون‌ جهت گذرا

عنوان انگلیسی: Non-directional transient cellsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۹کلید واژه ها:artificial neuronsbiological visionneural networkneural networkssimulationsvisual cortexآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهساختار شبکه عصبیشبکه عصبیشبکه Read More →

معادله N بدنه برداری ساز (وکتورایز)

عنوان انگلیسی: Vectorized N-Body Equationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

پاندول چرخشی Furuta

عنوان انگلیسی: Furuta (rotary) Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۳کلید واژه ها:dynamicsmodelingnonlinearpendulumsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه سازی Read More →

انتشار خطی برداری ساز Clohessy-Wiltshire Hill

عنوان انگلیسی: Vectorized Clohessy-Wiltshire Hill Linear Propagationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۲۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABchwclohessycwequation of motionlinearlinear propagationpropagationwiltshireسیستم های پروازیکاربرد متلب در Read More →