کدگذار -کدگشای پیچشی نرخ کدهای ۱-N

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder_Decoder of Rate 1_N Codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۸کلید واژه ها:awgn channelcoding theoryConvolutionconvolutional codesdecoderencodererror controlfunctional analysisgaptocapacityhamming codeshamming distancehard decodingshannons limitsignal Read More →

کد گذاری و کد گشایی LZW

عنوان انگلیسی: LZW encoder_decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۱کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondecoderdecompressionencoderlzwtifالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی داده هافشرده Read More →

انکودر- دکودر همینگ

عنوان انگلیسی: Hamming Encoder-Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۱کلید واژه ها:coding theorydecoderencoderencoderdecoderhamminginformation theorymfilesاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور القایی سه Read More →

کد گذار پیچشی و تصمیم گیری سخت کدگشای ویتربی

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder and Hard Decision Viterbi Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۴کلید واژه ها:codingcoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional encoderfunctional analysisinformation theoryviterbi decoderاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

انکودر ویدئوی ‌MPEG2

عنوان انگلیسی: MPEG2 Video Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۷کلید واژه ها:codecK-Lite Codecmpeg2mpeg2 video encodermultimedia codecVideo Codecفشرده سازیفشرده سازی ویدئوکدک های ویدئوییکدک ویدئوکیفیت فیلمنمونه Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای Arduino (بسته ArduinoIO Package)

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Arduino (aka ArduinoIO Package)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۱۸کلید واژه ها:adafruitanalogarduinodaqDAQ Carddata acquisitiondigitalduemilanoveElectrical Motorencoderhardware interfacelab hardwaremeasurementmechatronicsmegamotormotor shieldnavigationrunning either Read More →

کدک JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Codecزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg codecjpeg matlabالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرالگوریتم Read More →

رمزگذار و رمزگشای ADPCM

عنوان انگلیسی: ADPCM encoder and decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۹کلید واژه ها:adpcmaudio compressionaudio processingdecodeencodesignal processingVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین Read More →