مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۶کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

رمزگذاری رمزگشایی اسکی دودویی

عنوان انگلیسی: Encode Decode ASCII Binaryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۶کلید واژه ها:asciibinaryblockcoding theorydecodeencodeinformation theorymfilesاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی تک فازموتور Read More →

رمز کردن و رمز گشایی یک پیغام

عنوان انگلیسی: Encode and Decode a messageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۴کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systeminformation coding techniquesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

کدگذار متداول

عنوان انگلیسی: Conventional Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۶کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemConvolutionfunctional analysissignal processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →

کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۴۰کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

شبیه سازی کدگذار پیچشی

عنوان انگلیسی: Convolutional encoder simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۷کلید واژه ها:coding theoryCommunicaton SystemConvolutionconvolutional coder constraint lengthfunctional analysisinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

رمزگذار و رمزگشای ADPCM

عنوان انگلیسی: ADPCM encoder and decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۸کلید واژه ها:adpcmaudio compressionaudio processingdecodeencodesignal processingVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین Read More →

کدگذار کدگشای JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۴کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg encode decodethankالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی Read More →

مبدل بایت به تاپل

عنوان انگلیسی: Bytes to Tuple converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۶۵کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointbitslicegetbytedvbembedded matlabFixed-PointFixed-Point Toolboxhdlsimulinkالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →