تشخیص لبه با مشتقات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Edge detection by nonlinear derivativesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۸۸کلید واژه ها:computer visiondenoisingderivativeDigital Image Processingedge confidenceedge detectionedge localizationedge reference mapimage analysisimage processingimage Read More →

لبه یاب کنی (Canny)

عنوان انگلیسی: Canny Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۱کلید واژه ها:cannycanny edge detection matlabcanny matlabConvolutionDigital Image Processingedgeedge detectionedge detection matlabedge matlabfunctional analysisimage processingpdf417استخراج Read More →

فیلتر آشکارساز لبه PLUS

عنوان انگلیسی: PLUS Edge Detection Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۹کلید واژه ها:Digital Image Processingedge detectionfilteringimage processingplus sdgd edge detection filter image second derivative Read More →

لبه یاب سوبل

عنوان انگلیسی: ۴-D Sobel Edge Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:۴dDigital Image Processingedgeedge detectionimage processingsobelاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی Read More →

لبه یاب کنی (Canny) دوبعدی

عنوان انگلیسی: Canny edge detection 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۷۹کلید واژه ها:ConvolutionDigital Image Processingedge detectionfunctional analysisimage processingاستخراج لبهبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش Read More →