همپوشانی گوگل ارث

عنوان انگلیسی: Google Earth Overlayزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۰کلید واژه ها:earth sciencefigure overlayge overlaygeographyGeologygeosciencegooglegoogle earthimage overlaymapmappingMATLAB for Geologymeteorologyoceanographyoverlayچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب Read More →

خواندن و نوشتن فایل miniSEED

عنوان انگلیسی: Read and write miniSEED fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۵۷کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importearth sciencegeophysicsminiseedmseedseedseismologysteimالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

رگرسیون پنج پارامتری لوجستیک

عنوان انگلیسی: Five parameters logistic regression – There and back againزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۲کلید واژه ها:biotechchemistryCurve Fittingearth sciencefive parameters logistic regressionFunction ApproximationFunction Read More →

پیدا کردن اختلال

عنوان انگلیسی: findDepressionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۱کلید واژه ها:earth scienceGeologylimnologyMATLAB for Geologyچینه شناسیدیرین شناسیزمین‌شناسیژئوتکنیکسنگ شناسیعلوم زمینکاربرد متلب در زمین شناسیکاربرد متلب در علوم Read More →

read_RWS

عنوان انگلیسی: read_RWSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۳کلید واژه ها:data importearth scienceWeatherآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرهread_RWSread_RWS فرم عضویت Read More →

ادغام عددی گاوسین

عنوان انگلیسی: Gauss numerical integrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseearth sciencemathematicsmodelingsimulationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

مرورگر فراکتال گریز زمان تابع پیچیده تکرار

عنوان انگلیسی: Iterated Complex Function Time Escape Fractal Explorerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemoearth scienceguiimage processingmathematicsphysicssimulationانبار دادهپایگاه Read More →