نتایج جستجو برای «dynamic systems»

تعداد کلیک: 1235
عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzer
لینک: http://codesara.ir/content/m1148620-dynamic-signal-analyzer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1148620
تعداد کلیک: 1122
عنوان انگلیسی: Digital Control of Dynamic Systems, 3e
لینک: http://codesara.ir/content/m1147852-digital-control-of-dynamic-systems-3e
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1147852

کنترل بازخورد سیستم های دینامیک, 6th Edition, Prentice-Hall, 2010