نتایج جستجو برای «dtmf»

تعداد کلیک: 571
عنوان انگلیسی: DTMF decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1791688-dtmf-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1791688
تعداد کلیک: 1726
عنوان انگلیسی: DTMF generator using TI C6711 DSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1279639-dtmf-generator-using-ti-c6711-dsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1279639
تعداد کلیک: 1240
عنوان انگلیسی: DTMF Filtering and Noise Simulator
لینک: http://codesara.ir/content/m1632625-dtmf-filtering-and-noise-simulator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1632625
تعداد کلیک: 405
عنوان انگلیسی: DTMF Encoder-Decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1802462
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1802462
تعداد کلیک: 360
عنوان انگلیسی: DTMF generator and receiver
لینک: http://codesara.ir/content/m1279528-dtmf-generator-and-receiver
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1279528
تعداد کلیک: 868
عنوان انگلیسی: DTMF Encoder-Decoder (Generation and Detection)
لینک: http://codesara.ir/content/m1279306-dtmf-encoder-decoder-generation-and-detection
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1279306

رمزگشای DTMF