بررسی صحت کد DSP با استفاده از UDP

عنوان انگلیسی: DSP Code Verification using UDPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۲۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterFixed-PointFixed-Point Toolboxhardware Read More →

گیرنده GPS با استفاده FPGA های Xilinx و TI DSP

عنوان انگلیسی: GPS Receiver using Xilinx FPGA and TI DSPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۶کلید واژه ها:acquisitionApplications of Fixed-PointcdmaCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspField-Programmable Gate ArrayFixed-PointFixed-Point Read More →

پروفایل کردن کد DSP روی یک TI DM6437

عنوان انگلیسی: Profiling DSP Code on a TI DM6437زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۶کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointDigital Signal ProcessingdspEmbedded CenterFixed-PointFixed-Point ToolboxMicroprocessorالکترونیک دیجیتالالگوریتم نقطه Read More →

بررسی صحت کد ها با استفاده از RTDX

عنوان انگلیسی: Code Verification using RTDXزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۳۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded Centerfirmware ti dsp Read More →