ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۳۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

ژنراتور DTMF با استفاده از TI C6711 DSK

عنوان انگلیسی: DTMF generator using TI C6711 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۷۱کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointaudio processingc6711 dskDigital Signal Processingdspdtmf generatorFixed-PointFixed-Point Toolboxrapid prototyingState Read More →

طراحی فیلتر FIR

عنوان انگلیسی: FIR Filters of Variable Length for the Texas Instruments TMS320C5416 DSKزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۵۴۱۶۵۵۱۰bltc5000cutoffdskdspfilterFilter Read More →