نتایج جستجو برای «dof»

تعداد کلیک: 2518
عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1050284-nonlinear-control-of-3-dof-puma-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1050284
تعداد کلیک: 1508
عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1749000-nonlinear-control-of-3-dof-puma-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1749000

کنترل غیرخطی برای ربات 3 DOF PUMA