نتایج جستجو برای «distributed»

عنوان انگلیسی: The Management of Distributed Energy Resources for Voltage Contr ol in Smart Grids
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-367
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-367
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html
تعداد کلیک: 2582
عنوان انگلیسی: Cluster setup scripts
لینک: http://codesara.ir/content/m1297234-cluster-setup-scripts
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1297234

دانلود رایگان پایان نامه: کاربرد هوش مصنوعی و اینترنت وسایل برای یک طرح «خانه هوشمند»: سیستم با معماری توزیع شده