واحد DM (واحد داده کاوی)

عنوان انگلیسی: DM Utils (data mining utils)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۵کلید واژه ها:Classificationclusteringdata explorationData Exploration in MATLABData Miningdata warehouseDatabasedistance matrixPattern Miningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

ارتباط دهی ذرات بر اساس روش مجاری

عنوان انگلیسی: Hungarian based particle linkingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۳کلید واژه ها:assignment problem image processing optimizationglobal optimizationالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه Read More →

اتصال‌دهنده نزدیک‌ترین همسایه

عنوان انگلیسی: Nearest-neighbor linkerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۶کلید واژه ها:global optimizationimage processingoptimizationtrackingالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی سراسریبهینه Read More →

فاصله هاوس دورف اصلاح شده

عنوان انگلیسی: Modified Hausdorff Distanceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۱کلید واژه ها:edge matchingedge model matchingface detectionFace recognitionhausdorff distanceimage processingmodified hausdorff distancesignal processingپردازش تصاویر چهرهپردازش Read More →

فاصله ماهالانوبیس

عنوان انگلیسی: Mahalanobis Distanceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۷۴کلید واژه ها:chavaClassificationclusteringData Miningdistancemahalanobis distancePattern Miningpattern recognitionstatisticsاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص الگوی نظارت نشدهخوشه Read More →