مقدمه بر مباحث کنفرانس آنلاین متلب

عنوان انگلیسی: Introduction to MATLAB Webinar materialsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۰کلید واژه ها:algorithm developmentarticleCurve FittingdaqDAQ Carddata acquisitionData AnalysisData MiningFunction ApproximationFunction Fittingintroductionmatlabmeasurementpapersignal processingwebinarwhitepaperآمارآمار توصیفیآنالیز Read More →

نگاشت خودکار مرز شکست

عنوان انگلیسی: Automated Failure Boundary Mappingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۹کلید واژه ها:clusteringglobal optimizationoptimizationpattern searchsensitivity analysissimmechanicssimulationstatisticsالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند Read More →