پیاده سازی DCT با استفاده از FFT

عنوان انگلیسی: DCT Implemetation using FFTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۷کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی Read More →

کدگذار کدگشای JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۹کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData CompressionJoint Photographic Expert Groupjpegjpeg encode decodethankالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی Read More →

نمایش دهنده DCT

عنوان انگلیسی: DCT Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۳کلید واژه ها:clusterdct viewerdctoolDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processinggraphicallyGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDپردازش ابریپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع Read More →

انکودر خط اصلی JPEG

عنوان انگلیسی: JPEG Baseline Encoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۴کلید واژه ها:aspect ratiobaselinechrominancedctencoderhuffmanimage processingjfifJoint Photographic Expert Groupjorgenhocjpegluminancestuffingالگوریتم فشرده سازیالگوریتم فشرده سازی تصویرپردازش تصویرجی پگجی‌پی‌ئی‌جیفشرده Read More →

کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۴کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →

بهبود تصاویر رنگی

عنوان انگلیسی: Color Image Enhancementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۴۸کلید واژه ها:color image enhancementdct scalingImage Enhancementimage processingاصلاح تصویربازسازی تصویربهبود تصویربهبود کیفیت تصاویر دیجیتالبینایی ماشینپردازش Read More →