نتایج جستجو برای «dct»

تعداد کلیک: 612
عنوان انگلیسی: DCT Implemetation using FFT
لینک: http://codesara.ir/content/m1801806-dct-implemetation-using-fft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1801806
تعداد کلیک: 2377
عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1120796-jpeg-encoder-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120796
تعداد کلیک: 1199
عنوان انگلیسی: DCT Viewer
لینک: http://codesara.ir/content/m1297345-dct-viewer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1297345
تعداد کلیک: 2242
عنوان انگلیسی: JPEG Baseline Encoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1528236-jpeg-baseline-encoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1528236
عنوان انگلیسی: بهسازي گفتار در حوزهي DCT با استفاده از آستانهگذاري مبتني بر واكداري يا بيواكي
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-144
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-144
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2406/icee2012-2.html
عنوان انگلیسی: بهسازی سیگنال گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف با ویژگی های DCT
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-375
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-375
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html
تعداد کلیک: 661
عنوان انگلیسی: Color Image Enhancement
لینک: http://codesara.ir/content/m1489953-color-image-enhancement
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1489953
تعداد کلیک: 2421
عنوان انگلیسی: Interpolation Utilities
لینک: http://codesara.ir/content/m1179090-interpolation-utilities
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1179090
تعداد کلیک: 3342
عنوان انگلیسی: PaReLab
لینک: http://codesara.ir/content/m1492156-parelab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1492156

برای دسترسی به بیش از 6000 ساعت از آموزش‌های فرادرس بر روی هر یک از لینک‌های زیر کلیک کنید.

آموزش برنامه نویسی C آموزش طراحی وب آموزش زبان XML
آموزش برنامه نویسی #C آموزش جی کوئری آموزش HTML و CSS
آموزش شی گرایی در #C آموزش برنامه نویسی PHP آموزش برنامه نویسی متلب
آموزش برنامه نویسی ++C آموزش برنامه نویسی JAVA دروس برنامه نویسی اندروید
آموزش کدنویسی در Access آموزش برنامه نویسی Python آموزش برنامه نویسی VB .Net
برنامه نویسی JavaScript آموزش ایجاد سایت با وردپرس آموزش طراحی سایت با ASP .Net
● آموزش های رایگان ● تبلیغات دیجیتال هوشمند ● استخدام در فرادرس

فرادرس - دانش، در دسترس همه، همیشه و همه جا

پیاده سازی DCT با استفاده از FFT