کنترل موتور سری DC

عنوان انگلیسی: DC Series Motor Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۸کلید واژه ها:Electrical MotorSimPowerSystemالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتکاربرد متلب در مهندسی Read More →

کنترل سرعت موتور DC

عنوان انگلیسی: DC Motor Speed controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۵۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydc motor speed controlSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه Read More →

بهینه سازی کنترلر سرعت موتور DC از طریق ICA

عنوان انگلیسی: optimization of DC motor speed controller through ICAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۳کلید واژه ها:dc motor speed controlloptimizationSimPowerSystemsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی Read More →

مدل موتور DC پشتیبانی باتری

عنوان انگلیسی: Battery backedup DC Motor modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۰۸کلید واژه ها:backed upbatterybattery back upchargingdc motordischargingelectricalElectrical Motormodelmodellingmotorparametersکاربرد متلب در مهندسی قدرتماشین های Read More →

مدل موتور DC با تحریک مجزا

عنوان انگلیسی: Model of seperately excited DC motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۹کلید واژه ها:dc motorelectrical drivesmachinesmodelPower Systemانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی Read More →

کنترل موقعیت یک موتور DC

عنوان انگلیسی: Position Control of a DC Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۷کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorycurrent loopdc machinesElectrical Motorit is good but Read More →

مدل موتور DC

عنوان انگلیسی: DC Motor Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۸کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorydc motorInduction MotorSimPowerSystemSystems theoryاتوماسیونالقای الکترو مغناطیسیالکترو مگنتیکالکترومغناطیسالکترونیکتبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکیجریان Read More →