پل کامل مبدل DC به DC با ولتاژ تک قطبی

عنوان انگلیسی: Full bridge DC DC converter with Unipolar voltageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۸کلید واژه ها:۲ quadrant converterdc dc convertermeasurementPWMSimPowerSystemsimulinkunipolar pwmالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →

کنترل حلقه باز مبدل بوست DC-DC

عنوان انگلیسی: DC-DC Boost Converter Open Loop Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۴۲کلید واژه ها:automationboost converterBuck ConverterControl SystemsControl theorydcdc converterDiodepulse width modPWMSimPowerSystemsimulationSystems theoryاتوماسیونادوات الکترونیکیادوات Read More →

مبدل نیم پل DC DC

عنوان انگلیسی: Half Bridge DC DC Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۰کلید واژه ها:bode plotcontroller designderivationElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicshalf bridge dcdc converterادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد Read More →

تبدیل‌کننده DC DC چند سطحی چند فازی

عنوان انگلیسی: Multipahse Multilevel DC DC Converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۹کلید واژه ها:SimPowerSystemsimulation simulink zero current switchingالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →

کنترل پسماند DC به DC مبدل باک

عنوان انگلیسی: Hysteresis control of DC to DC buck converterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:Buck ConverterhighigSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های Read More →