خواندن و نوشتن فایل miniSEED

عنوان انگلیسی: Read and write miniSEED fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۶۲کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importearth sciencegeophysicsminiseedmseedseedseismologysteimالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۶۴کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

کلاس بردارها

عنوان انگلیسی: class_vectorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۱۰کلید واژه ها:ClassificationData Classificationdata explorationData Exploration in MATLABdata importData Miningdata warehouseDatabasemachine learningSupervised Learningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

getxls

عنوان انگلیسی: getxlsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۳کلید واژه ها:accessing editorawsomecom serverdata importeditorservicesexcelexcel inputgenerating codeguiSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهgetxlsgetxls فرم عضویت در Read More →

ورودی باینری Pspice

عنوان انگلیسی: PSpice binary importزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۵کلید واژه ها:binarydatadata exportdata importexportimportPSpicePSpice and MATLABPSpice و MATLAButilitiesپی اسپایسپی اسپایس و متلبشبیه سازی تراشه‌طراحی Read More →

واردات داده از SAS

عنوان انگلیسی: Import data from SASزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۵کلید واژه ها:datadata exportdata importimport datasasSpreadsheetSPSSutilitiesاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهواردات داده از Read More →

Metastockread

عنوان انگلیسی: Metastockreadزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۶کلید واژه ها:binaryfinanceFinancial Engineeringimportmetastockreadseriesتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در علوم مالیکاربرد Read More →

لود کردن ods. – وارد کردن اعداد از صفحه اکسل باز

عنوان انگلیسی: Load ods. Import numbers from Open Document Spreadsheetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۵کلید واژه ها:data importopen document spreadsheetSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای Read More →

واسط کاربری Matlab – Pspice

عنوان انگلیسی: Matlab — — – PSpice Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۸کلید واژه ها:data data export data import export import pspicePSpicePSpice and MATLABPSpice Read More →