تبدیل یک آرایه منطقی سه بعدی به یک سطح STL مش

عنوان انگلیسی: Converting a 3D logical array into an STL surface meshزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۴کلید واژه ها:۳dcadconvertdata exportelementmeshstlvoxelVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنتبدیل یک Read More →

تبدیل RGB به فرمت YUV

عنوان انگلیسی: Convert RGB into YUV formatزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۲کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

جعبه ابزار (تولباکس) نقشه سازی میدانی

عنوان انگلیسی: Field Mapping Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۶۰کلید واژه ها:b0Balanced histogram thresholdingdistortion correctionfield mappingMagnetic Resonance ImagingMRImultichannel rf coilsOtsu Methodtoolboxآستانه گذاری بر پایه Read More →

مبدل مسیر Gerber PCB به ODB

عنوان انگلیسی: Gerber to ODB PCB tracks converter for COMSOLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۹کلید واژه ها:altiumcadcomsolelectronicfinite elementFinite Elementsgerberodbpcmtrackاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل Read More →

کاهش اندازه سوخت

عنوان انگلیسی: Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۸کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanebreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیکاهش اندازه سوختFuel fraction Read More →

محاسبه وزن ناخالصی با استفاده از روش اندازه دهی کسر سوخت یا Fuel Fraction Sizing

عنوان انگلیسی: Finding Gross Weight using Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftbreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →