نتایج جستجو برای «control system»

تعداد کلیک: 2847
عنوان انگلیسی: nnctrl
لینک: http://codesara.ir/content/m1360925-nnctrl
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360925

فیلم آموزشی رایگان کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)