روتین کامپایلر NVCC cuda

عنوان انگلیسی: NVCC cuda compiler wraperزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۷کلید واژه ها:compilercudacuda kernelexamplegatherGrid computingkernelMIMDnvidia gpuParallel ComputingptxSIMDtoolkitپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته Read More →

قالب های کامپایلر Polyspace

عنوان انگلیسی: Polyspace Compiler Templatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۱کلید واژه ها:compilationembedded codePolyspacepolyspace compiler templatespolyspace templatessetupstatic analysisStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و Read More →

جعبه ابزار تشخیص اجسام و چهره ها

عنوان انگلیسی: Objects-Faces Detection Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۴۴کلید واژه ها:boostingdear sebastienface detectionFace recognitionfaces detectionhaarhiimage detectionimage processingimages processinglbpstatisticstoolboxپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در Read More →

ICC_mex_tools

عنوان انگلیسی: ICC_mex_toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۱کلید واژه ها:external interfaceExternal Interface in MATLABicc_mex_toolsintel c compilerInterface in MATLABmexmex setupmexingmexoptsاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در متلباینترفیس در Read More →

KeyInject

عنوان انگلیسی: KeyInjectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۹کلید واژه ها:KeyInjectKeyInject فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از Read More →

تبدیل سریع String به Double

عنوان انگلیسی: Fast String to Double Conversionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۶کلید واژه ها:data importfinanceFinancial Engineeringlexical_castmexparsingstr2doublestr2doubleqstringstreamتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →