پیدا کردن مایه اصلی (موتیف)

عنوان انگلیسی: Motif Findingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatoricsmatchmotifpatternprobabilisticsequenceviterbiاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

مجموع مینکوفسکی

عنوان انگلیسی: Minkowski Sumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۸کلید واژه ها:additive combinatoricsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processingmeasurementانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

تولید جایگشت جامع

عنوان انگلیسی: Generate Exhaustive Permutationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۳کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatoricsdatagenerationgeneratorpermutationprobabilitystringsymbolsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست Read More →

اجرای الگوریتم حراج (مزایده) ژاکوبی (ساده)

عنوان انگلیسی: A Jacobi Auction Algorithm Implementation (simple)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۸کلید واژه ها:AerospaceAuctionAuctions in MATLABcombinatoricsfinanceFinancial Engineeringimage processingmathematicsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبحراجعلوم اقتصادیعلوم Read More →