فوریه بیضوی برای تجزیه و تحلیل شکل

عنوان انگلیسی: Elliptic fourier for shape analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰۷کلید واژه ها:elliptic fourierelliptic fourier for shape analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformimage Read More →

مثالی از کدگذاری ؟

عنوان انگلیسی: Example of Lempel Ziv codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۸کلید واژه ها:CommunicationsCompressionCompression in MATLABData Compressionencodelempel zivsignal processingالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

واسط کاربری تکی متلب به اکسل

عنوان انگلیسی: MATLAB-Excel Single Interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۴۲کلید واژه ها:data exportdata importdemoexcel link com net builder dll vba deploy interface single commoexternal Read More →

ذهن استاد

عنوان انگلیسی: Master’s Mindزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۰کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencecode breakercode makergamesIntelligent SystemsMachine Intelligencemastermindmindسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد متلب در هوش Read More →

تخمین ردپای حافظه ای کدهای تولید شده

عنوان انگلیسی: Estimating memory footprint of generated codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecode generationcontrol designEmbedded Centerembedded codememory footprintMicroprocessorالکترونیک دیجیتالریزپردازنده Read More →

کدی برای حل مسأله Wahba

عنوان انگلیسی: The code for solving Wahba’s problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsoptimizationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

روش کالیبراسیون برای مدل شوارتز اسمیت

عنوان انگلیسی: Calibration Method for the Schwartz-Smith Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰۹کلید واژه ها:commoditiesEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigkalman filterkalman smoothingKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemsschwartzsmith modelاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتخمین Read More →