فاز تقویت خوشه (CR)

عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phaseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۳۷کلید واژه ها:cluster reinforcementcrdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehighdimensional dataimage processingself organizing mapSelf-Organizing MapsSOMvisualizationانبار Read More →

اسکریپت تنظیم خوشه

عنوان انگلیسی: Cluster setup scriptsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۵۸کلید واژه ها:clusclusterDistributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingGrid computingmdce dctMIMDparallelParallel Computingparallel computing toolboxSIMDsysadminsystem administrationپردازش ابریپردازش Read More →

K-means سریع

عنوان انگلیسی: Fast K-meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۳۹کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningkmeansmachine learningUnsupervised Learningweighted kmeansخوشه بندیخوشه بندی اطلاعاتخوشه بندی داده هاداده کاوییادگیری غیر Read More →

اندازه گیری خوشه داخلی k میانگین

عنوان انگلیسی: k-means intra cluster measureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۵کلید واژه ها:ClassificationclusteringData MiningPattern Miningخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه بندیکاوش الگواندازه گیری Read More →

منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۲کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

جعبه ابزار CCS

عنوان انگلیسی: CCS Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۶کلید واژه ها:distributed processingGrid computingmicrosoft compute cluster server ccs high performance computingMIMDParallel ComputingSIMDtoolboxپردازش با کارایی بالاپردازش Read More →

PSA-بخش بندی و انتخاب الگوریتم

عنوان انگلیسی: PSA — Part and Select Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۳کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringData Miningmachine learningpart and select algorithmpsaUnsupervised Learningخوشه بندیخوشه بندی Read More →

جعبه ابزار ؟ خوشه بندی متلب

عنوان انگلیسی: Matlab Cluster Ensemble Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseimage processingmathematicsstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →