پاورپوینت برای بخش نهم کتاب متلب و سیمیولینک برای ارتباطات دیجیتال

عنوان انگلیسی: PPT for Chapter 9 of MATLAB and Simulink for Digital Communicationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۶۰کلید واژه ها:codingcommunicationCommunicaton SystemConvolutionEntropyfunctional analysisinformation theorymatlabsimulinkآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی Read More →

کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۱۶کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

کدگذاری Levenstein

عنوان انگلیسی: Levenstein Codingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۹کلید واژه ها:channel codingCompressionCompression in MATLABData Compressionhuffmaninformation theorylevensteinuniversal codingاطلاعاتالگوریتم های فشرده سازیبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتفشرده سازیفشرده Read More →

رمز کردن و رمز گشایی یک پیغام

عنوان انگلیسی: Encode and Decode a messageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۸۹کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton Systeminformation coding techniquesتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های Read More →

مدل شبکه بیسیم محلی IEEE 802.11a

عنوان انگلیسی: IEEE 802.11a WLAN modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۸۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۸۰۲۱۱۸۰۲۱۱aadaptive modulation and codingadative modulation and coding over Read More →

مدولاسیون MFSK در نویز AWGN با دکودینگ Reed-Solomon

عنوان انگلیسی: MFSK modulation in AWGN noise, with Reed-Solomon decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۱کلید واژه ها:AWGNCommunicationsdemodulationmfskmodulationreedsolomon codingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون MFSK Read More →