بررسی حساسیت نرخ خطای بیتی یا BER در OFDM با فرض کانال AWGN بر روی CFO

عنوان انگلیسی: BER Sensitivity of OFDM on CFO under AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۰۴کلید واژه ها:bpskcfoofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند Read More →

تاثیر CFO بر روی عملکرد OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: Effect of CFO on OFDM system performance in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۴کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNcfoCommunicationsofdmOrthogonal Frequency-Division Multiplexingtoآنالوگانتقال اطلاعاتتسهیم Read More →

زیر حامل های OFDM

عنوان انگلیسی: OFDM subcarriersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۶کلید واژه ها:cfoofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهمزیر حامل Read More →

توزیع CFO مربوط به OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: CFO distribution of OFDM in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۲کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNcfoCommunicationsfrequency offsetofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگانتقال اطلاعاتتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →