نتایج جستجو برای «cdma»

تعداد کلیک: 950
عنوان انگلیسی: IS-95A CDMA Power Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1105394-is-95a-cdma-power-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1105394
تعداد کلیک: 2878
عنوان انگلیسی: CDMA2000 Downlink Simulink Models
لینک: http://codesara.ir/content/m1100221-cdma2000-downlink-simulink-models
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1100221
تعداد کلیک: 1126
عنوان انگلیسی: IS-95 Simulation Code
لینک: http://codesara.ir/content/m1105283-is-95-simulation-code
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1105283
تعداد کلیک: 1147
عنوان انگلیسی: Girth 4 test for LDPC codes
لینک: http://codesara.ir/content/m1500302-girth-4-test-for-ldpc-codes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1500302
تعداد کلیک: 1105
عنوان انگلیسی: Girth 4 of Gallager codes
لینک: http://codesara.ir/content/m1500291-girth-4-of-gallager-codes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1500291

کابل کواکسیال بر اساس شبیه سازی سیستم CDMA