نتایج جستجو برای «camera»

تعداد کلیک: 675
عنوان انگلیسی: Camera Link Serial
لینک: http://codesara.ir/content/m1478846-camera-link-serial
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1478846
تعداد کلیک: 1358
عنوان انگلیسی: FireWire Vision Tools
لینک: http://codesara.ir/content/m1149944-firewire-vision-tools
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1149944

دانلود رایگان پایان نامه:برآورد حرکتی سریع و دقیق دوربین برای صحنه های ایستا و پویا