لینک دوربین سریال

عنوان انگلیسی: Camera Link Serialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۲کلید واژه ها:camera linkImage Acquisitionserialاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر Read More →

شبیه سازی پرواز یک بوئینگ ۷۴۷ با استفاده از متلب — اثر لرزشی دوربین، اثر صدا

عنوان انگلیسی: Fly a 747 with MATLAB — Shaky Camera Effect, Sound Effectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۵کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftanimationcameraeffectsflyrealisticrealityshakysimulationsimulinksoundvirtualسیستم های Read More →

ابزارهای ویژن FireWire

عنوان انگلیسی: FireWire Vision Toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۶کلید واژه ها:applicationautomationcameracmvisionControl SystemsControl theoryfirewireimage processingSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلابزارهای ویژن Read More →