فیلترهای باترورث

عنوان انگلیسی: Butterworth Filtersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۰کلید واژه ها:acousticsband passband stopbandpassbandstopbutterbutterworthDigital Signal Processingdspfilteringfiltfiltfrequencyfreqzhigh passhighpasshipasslopasslow passlowpassپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی Read More →

فیلتر باند گذر باترورث برای پردازش تصویر

عنوان انگلیسی: Butterworth Bandpass Filter for Image Processingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۶۰کلید واژه ها:bandpass filterfrequency domainImage Acquisitionimage processingاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

طراحی فیلتر مایکرواستریپ

عنوان انگلیسی: Microstrip Filter Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاFilter Designsignal processingThis period should be specified in number Read More →

طراحی فیلتر پایین گذر CPW

عنوان انگلیسی: CPW Low Pass Filter Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاcpw low pass filter designcpw lowpass filter Read More →

تولباکس طراحی فیلتر آنالوگ

عنوان انگلیسی: Analog Filter Design Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۸۳کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاactiveactive filteranalog filterAnalog Filter Designbesselbutterworthchebychevchebyshecircuitellipticfilter analysisFilter Designsignal processingteachingپردازش Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

فیلتر مقاومت-خازن دیجیتال (RC)

عنوان انگلیسی: Digital Resistor-Capacitor (RC) Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۲۳کلید واژه ها:analog filteranalogtodigitalautomotivecapacitorElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronicsiiriir designiir simulationrc filterresistorsignal processingادوات نیمه هادیالکترونیکفیزیک الکترونیککاربرد متلب Read More →