ظرفیت کانال دودویی متقارن (BSC)

عنوان انگلیسی: Capacity of Binary Symmetric Channel (BSC)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۴کلید واژه ها:Communicationsinformation theorysignal processingاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

کد گذاری مشترک کانال-منبع یک تصویر

عنوان انگلیسی: Joint source-channel coding of imagesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۳۹کلید واژه ها:CommunicationsConvolutionfunctional analysisimage processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکد گذاری مشترک Read More →

شبیه سازی کنترل CRC

عنوان انگلیسی: CRC control simulation زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۸کلید واژه ها:bsccoding theorycontrol simulationcrcgenerator polynomialinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →