رسم برخی مسیرها

عنوان انگلیسی: Plot Some Pathsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۲کلید واژه ها:brownianbrownian bridgecircoxcox ingersollrosscoxingersollrossfinanceFinancial Engineeringgenerateguiingersollinterest ratemotionpathsplotrandomrossvasicekتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

نمونه پل

عنوان انگلیسی: Bridge Samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۴کلید واژه ها:bridge samplingbrownian bridgegamma bridgemonte carloquasi monte carlosobolالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه Read More →

شبیه سازی پردازش های اتفاقی

عنوان انگلیسی: Simulation of Stochastic Processesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:birthdeathbranchingbrownianmonte carlomoranpoissonrandom walksimulationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای Read More →

تولید خودکار ناهمواری

عنوان انگلیسی: Automatic Terrain Generationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۱۷کلید واژه ها:۲d probability distribution3d graphicsbrowniancamerafractalfractionallandscapelightingmandelbrotmappingnavigationpatchterrainجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییتولید خودکار ناهمواریAutomatic Read More →

سیگنال های معاملاتی متغیر

عنوان انگلیسی: Flipping Trade Signalsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۰۷کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringsimulationتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

نمای هارست تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: Generalized Hurst exponentزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۱۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringphysicssignal processingstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

مدل چندفراکتالی بازگشت دارایی (MMAR)

عنوان انگلیسی: Multifractal Model of Asset Returns (MMAR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۰کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringfractalmmarmultifractalتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →