دانلود رایگان پایان نامه:الگوریتمهای جستجوی ناحیه ای بزرگ برای مسئله بازسازی توالی های موسس

عنوان انگلیسی: Thesis:Large Neighbourhood Search Algorithms for the Founder Sequences Reconstruction Problemتعداد کلیک: ۹۹۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله Read More →

حل گر برنامه عدد صحیح ترکیبی خطی

عنوان انگلیسی: Linear Mixed Integer Program Solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۷کلید واژه ها:boundbranchbranch and boundintegerlinear mixed integer programLinear OptimizationLinear ProgrammingLPmilpmipmixed integermixed integer linear Read More →