نتایج جستجو برای «bpsk»

تعداد کلیک: 1184
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1053367-ber-curve-for-bpsk-in-rayleigh-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053367
تعداد کلیک: 966
عنوان انگلیسی: Generation of BPSK signal waveform
لینک: http://codesara.ir/content/m1055904-generation-of-bpsk-signal-waveform
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1055904
تعداد کلیک: 1079
عنوان انگلیسی: Differential BPSK over Rayleigh channel time, Jake's model
لینک: http://codesara.ir/content/m1055782-differential-bpsk-over-rayleigh-channel-time-jakes-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1055782
تعداد کلیک: 1555
عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)
لینک: http://codesara.ir/content/m1054024-bpsk-time-and-frequency-domain
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1054024
تعداد کلیک: 950
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Gaussian Environment
لینک: http://codesara.ir/content/m1053256-ber-curve-for-bpsk-in-gaussian-environment
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053256
تعداد کلیک: 2248
عنوان انگلیسی: ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK modulations
لینک: http://codesara.ir/content/m1053034-ask-ook-fsk-bpsk-qpsk-8psk-modulations
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053034

منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی