الگوریتم شبیه سازی آماری ؟

عنوان انگلیسی: Gillespie Stochastic Simulation Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۹کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchemistrycomputational biologyDifferential Equationkineticsmodelingnoiseodereaction networksimulationstochasticsystems biologyحل ODE در متلبحل عددی Read More →

تبدیل مدل SimBiology (R) به مدل جعبه ابزار COBRA

عنوان انگلیسی: Convert SimBiology(R) model to COBRA Toolbox modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۱۸کلید واژه ها:bioprocess engineeringflux balance analysism1712152-convert-simbiology-model-to-cobra-toolbox-modelmetabolic engineeringSimBiologysimbiology exportsynthetic biologysystems biologyزیست شناسیزیست Read More →

جعبه ابزار MSKCC CGDS Cancer Genomics

عنوان انگلیسی: MSKCC CGDS Cancer Genomics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۰کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiologygenomicsmedicalstatisticsاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →

مدل سیستم رنین-آنژیوتنسین برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Renin-Angiotensin-System (RAS) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۳کلید واژه ها:biotechmechanistic modelingpathway modelingpkpdrasSimBiologysimbiology modelsystems biologyزیست شناسیزیست شناسی در سیمیولینکزیست‌ شناسی در Read More →

بسته Graph

عنوان انگلیسی: Graph packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۴کلید واژه ها:all pair shortest pathBioinformaticsBioinformatics Toolboxdoes these codes work for the directedgraph algorithmLayoutmodularityplottingsbmlshortest pathspecializedweighted graphاطلاعات Read More →