نتایج جستجو برای «bfsk»

تعداد کلیک: 672
عنوان انگلیسی: bfsk modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1575312-bfsk-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1575312
تعداد کلیک: 2698
عنوان انگلیسی: Bit Error Rate of BFSK in AWGN Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1001006-ber-of-bfsk-in-awgn-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1001006
تعداد کلیک: 752
عنوان انگلیسی: bfsk modulation and demodulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1575423-bfsk-modulation-and-demodulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1575423
تعداد کلیک: 896
عنوان انگلیسی: Digital Modulations
لینک: http://codesara.ir/content/m1102757-digital-modulations
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1102757

مدولاسیون bfsk