نتایج جستجو برای «ber»

تعداد کلیک: 1192
عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Gaussian Environment
لینک: http://codesara.ir/content/m1688614-ber-curve-for-qpsk-in-gaussian-environment
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1688614
تعداد کلیک: 1400
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1053367-ber-curve-for-bpsk-in-rayleigh-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053367
تعداد کلیک: 1130
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Gaussian Environment
لینک: http://codesara.ir/content/m1053256-ber-curve-for-bpsk-in-gaussian-environment
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053256
تعداد کلیک: 1625
عنوان انگلیسی: BER Curve for QPSK in Rayleigh Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1171177-ber-curve-for-qpsk-in-rayleigh-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1171177
تعداد کلیک: 2372
عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curves
لینک: http://codesara.ir/content/m1172502-communication-systems-reference-curves
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1172502
تعداد کلیک: 837
عنوان انگلیسی: BER vs. SNR plot for 8-ary QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1710949-ber-vs-snr-plot-for-8-ary-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1710949

منحنی BER برای QPSK در محیط گاوسی