شبیه سازی روبات گانتری

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۹۲کلید واژه ها:kalman filterKFlinear quadratic estimationLQEobject detectionPrediction Problemsrobot kalman video estimation estimator mode logic state Read More →

شبیه سازی ربات دروازه بان

عنوان انگلیسی: Gantry robot simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۶۱کلید واژه ها:automationcomputer visionControl SystemsControl theoryDigital Image Processingimage processingrobot kalman video estimation estimator mode logic Read More →

پلاتر

عنوان انگلیسی: ploterrزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseerror barerrorbarerrorbar horizontalerrorbar logarithmicerrorbar_xerrorbarloglogherrorbarhorizontal errorbarlogarithmic errobarplotplot dataانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

تحلیل ماتریس ساختار نوار دو بعدی MABS2D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Two Dimensional Bar Structures MABS2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۱۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructuresاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

مزایای کدگذاری بایتی

عنوان انگلیسی: Byte encoding utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۱کلید واژه ها:base64CompressionCompression in MATLABData Compressiondata importencodegzipzlibالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →