جعبه ابزار یادگیری عمیق

عنوان انگلیسی: Deep Learning Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۷۱کلید واژه ها:autoencoderbackpropagationConvolutionconvolutional neural netdeep belief networkdeep learningfeedforwardfunctional analysislogistic regressionmachine learningneural netrestricted boltzmann machineبینایی ماشینپردازش Read More →

m-file ها برای شبکه های عصبی

عنوان انگلیسی: M-files for _Neural Networksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۵کلید واژه ها:autoassociatorbackpropagationheteroassociatorneural and fuzzy systemsradial basicRadial-Basis FunctionsRBFتخمین تابعتوابع پایه ای شعاعیشبکه عصبیفاصله اقلیدسیکلاس Read More →

Rprop

عنوان انگلیسی: Rpropزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۵کلید واژه ها:artificial neural network machine learning neural network nn optimization resilient propagation rprop trainingmachine learningخوشه بندیداده Read More →