آزمایشگاه GUI اتوماسیون ماشین شناور ؟

عنوان انگلیسی: Laboratory froth flotation machine automation GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۳کلید واژه ها:automationcontrollerdaqDAQ Carddata acquisitionfroth flotationguimeasurementmineral processingsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

تولید کننده اسکریپت ها (برنامه های) MATB یا باتری وظایف چند خاصیتی

عنوان انگلیسی: Multi-Attribute Task Battery (MATB) Script Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationaviationhuman factorshuman performancematb matb2matbiipsychologyworkloadسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →

نصب خودکار ران تایم اجزای متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB Component Runtime Installer Automationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۷کلید واژه ها:۱۴۷automationcompilercomponent runtimeexternal interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABmcrr14releaseاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی در Read More →

ویزارد کالیبراسیون خودکار متلب INCA

عنوان انگلیسی: INCA Matlab Auto Calibration Wizardزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۶۷کلید واژه ها:apiautomationautomotivecalibrationControl SystemsControl theorycontrolsincainca matlab auto calibration wizard exematlabOptimal ControloptimizationSystems theoryاتوماسیونبرنامه ریزی Read More →

خواندن_نوشتن_کنترل اکسل توسط متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB read_write_control Excelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۵کلید واژه ها:external interfaceMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelxlsread xlswrite microsoft excel powerpoint com automation Read More →