دانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی تصاویر خودکار و برنامه ریزی برای پرتو درمانی

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic image segmentation and treatment planning for radiotherapyتعداد کلیک: ۲۹۲۳کلید واژه ها:NEW YORK UNIVERSITYدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی برقدانلود رایگان پایان نامه:قطعه بندی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیکربندی خودکار بهینه کننده چند هدفه بخشی از هنر با استفاده از چهارچوب TPLS + PLS

عنوان انگلیسی: Thesis:Automatic Configuration ofState-of-the-art Multi-objective Optimizers Using the TPLS+PLS Frameworkتعداد کلیک: ۱۰۳۲کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: تنظیم خودکار الگوریتم های بهینه سازی مورچگان چند هدفه

عنوان انگلیسی: Thesis: Automatic Configuration of Multi-Objective ACO Algorithmsتعداد کلیک: ۱۲۵۶کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان نامه: تنظیم Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:از دستور زبان به پارامترها: طراحی اتوماتیک حریص تکرار شونده برای مسئله جابجایی جریان فروشگاه با تاخیر وزن

عنوان انگلیسی: Thesis:From Grammars to Parameters: Automatic Iterated Greedy Design for the Permutation Flow-shop Problem with Weighted Tardinessتعداد کلیک: ۱۱۱۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان Read More →