نسخه نمایشی فیلتر صوتی GUI

عنوان انگلیسی: Audio Filter GUI DEMOزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاaudioaudio processingFilter Designfilteringsignal processingsoundspeechVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVD

عنوان انگلیسی: Robust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDتعداد کلیک: ۱۳۹۲کلید واژه ها:audio watermarkinghybrid wavelets and directional filterbankSVDRobust Audio Watermarkingbased on HWD and SVDRobust Audio Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۰۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

متعادل کننده

عنوان انگلیسی: Equalizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۳۱کلید واژه ها:analog inputaudio processingdaqDAQ Carddata acquisitionguimeasurementpower spectral densitysignal processingVideo Processingwinsoundاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش Read More →

Penarayuz

عنوان انگلیسی: Penarayuzزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۶کلید واژه ها:audioaudio processingdspmonophonicmusicsignal processingVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی ویدئوویدئویادگیری Read More →

نسخه نمایشی پخش کننده صدا با ؟ دینامیک

عنوان انگلیسی: Audio Player Demo with Dynamic Crosshairsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۹کلید واژه ها:audio processingspeech audioplayer audio crosshairsVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

تحلیلگر طیفی صدا

عنوان انگلیسی: Audio Spectrum Analyzerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۴۴۴کلید واژه ها:analizador de espectrps de audioanalyzerapplicationaudio spectrumaudio spectrum analyzerautomationdaqDAQ Carddata acquisitionDigital Signal ProcessingdspexampleImage AcquisitionInstrument Read More →

پردازنده صوتی بلادرنگ

عنوان انگلیسی: Real-Time Audio Processorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۶کلید واژه ها:audioDigital Signal Processingdspmidimusicrapidprototypingrealtimesignal processingsoundsynthesissystem objectپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس Read More →