تعیین اوقات شرعی خورشید با دقت بالا

عنوان انگلیسی: Precision Sun Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

کد متلب برای پیش بینی خورشید گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Solar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۷کلید واژه ها:Solar Eclipseخسوفخورشیدخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیکسوفماهماه گرفتگینجومکد متلب برای پیش Read More →

کد متلب برای پیش بینی ماه گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Lunar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۹کلید واژه ها:astronomyLunar Eclipsemathematicssimulationخسوفخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیفضاماهماه‌گرفتگیمدار ماهنجومکد متلب برای پیش Read More →

آزیموت (Azimuth) خورشیدی و تخمین ارتفاع

عنوان انگلیسی: Solar Azimuth and Elevation Estimationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۱۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltaltitudeastronomyazazimuthdarineclipticelelevationequitorialgeodeticgmtjdjulian datekoblicklatlatitudelonlongitudesolarsunutcسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

موقعیت یابی ماه در متلب

عنوان انگلیسی: Moon Positionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۹۳کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomicalastronomyephemerislunarmeeusmoonسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در هوا Read More →

مولفه های مداری ماه

عنوان انگلیسی: Orbital Elements of the Moonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

محاسبه مختصات ظاهری یک ستاره

عنوان انگلیسی: Apparent Position of a Starزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۱۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →