تعیین اوقات شرعی خورشید با دقت بالا

عنوان انگلیسی: Precision Sun Ephemerisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۵کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

کد متلب برای پیش بینی ماه گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Lunar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۰کلید واژه ها:astronomyLunar Eclipsemathematicssimulationخسوفخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیفضاماهماه‌گرفتگیمدار ماهنجومکد متلب برای پیش Read More →

کد متلب برای پیش بینی خورشید گرفتگی

عنوان انگلیسی: A MATLAB Script for Predicting Solar Eclipsesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۴کلید واژه ها:Solar Eclipseخسوفخورشیدخورشید گرفتگیزمینسایه زمینستاره شناسیکسوفماهماه گرفتگینجومکد متلب برای پیش Read More →

محاسبه مختصات ظاهری یک ستاره

عنوان انگلیسی: Apparent Position of a Starزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۳۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastronomymathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

نسخه های متلب از NOVAS

عنوان انگلیسی: MATLAB Versions of NOVASزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۶۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrometryastronomymathematicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →