نتایج جستجو برای «arma»

تعداد کلیک: 918
عنوان انگلیسی: Arma Parameter Estimation
لینک: http://codesara.ir/content/m1334204-arma-parameter-estimation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1334204
عنوان انگلیسی: تخمين مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت با استفاده از مدل ARMA و اندازهگيريهاي سنكرون
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-375
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-375
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html

تخمین پارامتر Arma