مدل های سیمولینک چالش Arduino Blink

عنوان انگلیسی: Arduino Blink Challenge Simulink Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۷کلید واژه ها:arduinoarduino blink challengearduino boardarduino megaarduino simulinkarduino softwarearduino unoblink challengeState FlowStateflowاستیت فلوبرنامه Read More →

بسته پشتیبانی متلب برای Arduino (بسته ArduinoIO Package)

عنوان انگلیسی: MATLAB Support Package for Arduino (aka ArduinoIO Package)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۲۶۷کلید واژه ها:adafruitanalogarduinodaqDAQ Carddata acquisitiondigitalduemilanoveElectrical Motorencoderhardware interfacelab hardwaremeasurementmechatronicsmegamotormotor shieldnavigationrunning either Read More →

رمز گذاری تعبیه شده در Arduino جهت نوشتن بلوک

عنوان انگلیسی: Embedded Coder Arduino Servo Write Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۳کلید واژه ها:arduinoEmbedded Centerembedded coderMicroprocessorservosimulinkالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی سیستم های دیجیتالکاربرد متلب در Read More →

مثال ها و اسلایدهای بسته Arduino IO

عنوان انگلیسی: Arduino IO Package Slides and Examplesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۹۶کلید واژه ها:analogarduinoclassdata exportdata importdigitalElectrical MotorEmbedded CentermeasurementsmechatronicsMicroprocessormotorpick of the weekpotwPWMroboticsxbeeالکترونیکالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاسایبرنتیکطراحی Read More →

تعبیه بسته پشتیبانی رمز گذار برای Arduino

عنوان انگلیسی: Embedded Coder Support Package for Arduinoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۳کلید واژه ها:Embedded CenterMicroprocessorState FlowStateflowاستیت فلوالکترونیک دیجیتالبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتریزپردازنده هاسیمیولینکشبیه سازیطراحی Read More →

ساخت STI2D با استفاده از SimScape

عنوان انگلیسی: Formation simscape STI2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۰کلید واژه ها:arduinocourse materialslego mindstormsmodelssimscapesimulinkState FlowStateflowsti2dاستیت فلوبرنامه نویسی گرافیکیجریان حالتسیمیولینکشبیه سازیماشین حالتمدل سازیمدل سازی گرافیکیساخت Read More →

گراف اسکرول خودکار بلادرنگ از پورت سریال

عنوان انگلیسی: Real-Time Auto-Scrolling Graph from Serial Portزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۱کلید واژه ها:arduinographimureal timesensorserialSerial Portvisualizationپورتپورت سریالپورت موازیدرگاهدرگاه سریالسخت افزارگذرگاهگذرگاه سریالگذرگاه موازیگراف اسکرول Read More →

محاسبه گر نیروی پسای روتور

عنوان انگلیسی: Rotor drag calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۷کلید واژه ها:arduino drag esc microcontroller motor pwm reactive torque rotor thrustElectrical Motorکاربرد متلب در Read More →

محاسبه گر نیروی پیشراننده روتور

عنوان انگلیسی: Rotor thrust calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۴۳کلید واژه ها:arduino drag esc microcontroller motor pwm reactive torque rotor thrustElectrical Motorکاربرد متلب در Read More →