هسته محاسباتی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Calculus Core (FC2ore)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰۱کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial IntelligenceEconomicsEconomics in MATLABequationfuzzyfuzzy calculusfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxfuzzy machinefuzzy optimization Read More →

Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applications

عنوان انگلیسی: Multiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO Applicationsتعداد کلیک: ۱۵۸۹کلید واژه ها:CPW-fedinput- multiple- output (MIMO)multiplewireless communicationsMultiband Uniplanar Monopole Antenna for MIMO ApplicationsMultiband Uniplanar Monopole Read More →